Ärendehanteringssystem – RMT+

Med RMT+ Ärendehantering får du ett system som gör att inga ärenden faller mellan stolarna. Du får en bra överblick och ett stabilt flöde från start till avslut. Ärenden kan kommenteras, kompletteras och enkelt länkas till annan information i ditt system – t.ex. kund, leverantör, produkt eller tjänst.

 • Ärendehanteringssystem med fullständig spårbarhet och historik.
 • Vi anpassar ett standardsystem till era arbetsflöden och processer.
 • Enkelt och tidseffektivt att använda.
 • En personlig startsida ger en tydlig överblick av dina aktiva ärenden.
 • Missa aldrig uppgifter – du får notifikationer via mejl, sms eller push-notis.
 • Om en uppgift ändå skulle missas skickar systemet en automatisk notifikation till en kollega eller ansvarig chef. 
 • Lätt att ta ut rapporter och statistik för att få en enklare uppföljning.

 

Hur används RMT+ Ärendehantering?

RMT+ är ett system som hjälper er med ärendehantering i organisationen. Det effektiviserar och automatiserar processer som annars hade tagit lång tid att administrera. Vårt ärendehanteringssystem förenklar och ökar samarbetet mellan användarna genom fullständig spårbarhet och möjligheten att snabbt delge information med varandra. Det ger din organisation kontroll över både kostnader och effektivitet på ett överskådligt sätt och ett stabilt arbetsflöde. 

Vi anpassar systemet efter era behov

RMT+ Ärendehantering är en standardlösning som anpassas efter era behov och hur ni hanterar ärenden. Vi kan därför erbjuda RMT+ som såväl affärssystem, HR-system, produktionssystem och intranät. Vi har kunder från flertalet olika branscher, exempelvis life science, industri, HR, sjukvård m.m.

Användarvänligt och lätt att förstå

RMT+ är ett användarvänligt system som är enkelt att lära sig och bruka. Det är lätt att integrera systemet för att det inte ska bli en jobbig omställning från det tidigare arbetssättet. Effektivisering ska ju vara just effektiv, det är något vi satsar helhjärtat på. RMT+ fungerar på alla plattformar, även mobil och surfplatta.

Alla får en överblick och ser vad de ska göra

RMT+ ärendehantering ger en tydlig bild över arbetsprocesserna. Det blir enkelt att se vem som ska göra vad, hur det ska göras och när. Varje användare kan om så önskas få en personlig startsida där relevanta ärenden och uppgifter syns direkt. Systemet resulterar i att alla ärenden hanteras på rätt sätt med ett stabilt flöde från start till avslut. Varje användare får också en egen att-göra-lista som även hjälper till med prioriteringsordning och struktur.

Hantera olika typer av ärenden

Väljer du RMT+ som ärendehanteringssystem kan du enkelt jobba med organisationens alla ärenden på ett smidigt sätt. Systemet gör det möjligt för olika arbetsgrupper att hantera sina respektive ärenden på ett passande sätt. Ärenden kan även tilldelas olika grupper och lämnas över till en annan grupp om processen kräver det. Systemet kan även samverka med andra system, exempelvis intranät, affärssystem, HR-system och produktionssystem för att spara ännu mer tid. 

Det är mänskligt att glömma

Men IT-system glömmer aldrig. Med RMT+ skickas påminnelser ut när det är dags att slutföra ett ärende. Det går även att skapa notiser om ett ärende plötsligt behöver prioriteras och dela detta med berörda personer. Om ett ärende ändå skulle förbises kan man ställa in så att ansvarig chef eller en kollega får en notis om detta. Det resulterar i att ingenting faller mellan stolarna. 

Enkelt att sprida informationen

Viktig information är lätt att dela med de som ska ha tillgång till den. Systemet kan kopplas till flera enheter för att exempelvis kunna få aviseringar som sms eller e-post utöver notifikationer i systemet. Användare kan även lämna läskvittenser eller skriva kommentarer samt koppla utomstående dokument och information till ett ärende.

Ta fram rapporter i realtid

Om du behöver ta fram rapporter som grund för åtgärder kan systemet ta fram sådana i realtid. Det går även att lägga till dokumentmallar vilket gör processen betydligt snabbare. Statistik kan tas ut för att analysera arbetet och ge beslutsstöd.

 

 • Fungerar på Mac, PC, Iphone och Android.
 • Fungerar i alla vanliga webbläsare Chrome, Edge, Firefox & Safari.
 • Stödjer single-sign-on.
 • Kan logga in med Active Directory, Office 365, G Suite m.fl.
 • Krypterad databas med AES 256bit, anslutningar med TLS 1.2. För högsta säkerhet.

 

Vi erbjuder även dokumenthantering, avvikelsehantering och avtalshantering.