Avtalshantering med RMT+

Det finns stora ekonomiska vinster av att ha en smart avtalshantering. Genom att digitalisera avtalshanteringen med ett kraftfullt IT-stöd kan du spara både tid och pengar. Med RMT+ får du ett effektivt arbetsflöde samt en tydlig överblick och full kontroll över alla viktiga avtal.
 

 • Fullständiga påminnelser med eskalering för att undvika att något faller mellan stolarna.
 • Påminnelser eller notifikationer via e-post, sms eller in-app notifications.
 • Möjlighet till flera olika påminnelse-aviseringar på samma avtal. För t.ex. pris, omfattning, förlängning osv.
 • Koppla avtal till kunder, leverantörer, anställda, partners etc. för att enkelt kunna se alla avtal som finns för en given kund, leverantör osv.
 • Möjlighet att koppla alla avtal som gäller en speciell anläggning, lokal eller utrustning. Exempelvis hyresavtal, elavtal, städ avtal etc för ett givet kontor.
 • Hantera och sortera olika kategorier av avtal t.ex. leasing, hyresavtal, NDA.
 • Ni kan själva lägga till eller ta bort kategorier.
 • Markera avtal med avvikande villkor.
 • Koppla kostnader och intäkter till avtal.
 • Ta ut rapporter och statistik.
 • Se lista med kommande omförhandlingar och aktiviteter.
 • Lätt att byta ansvarig person tillfälligt eller flytta ansvaret permanent.
 • Fritextsökning och möjlighet att filtrera fram avtal.
 • Fullständig historik för varje avtal.
 • Koppla hur många bilagor ni vill.

Kostnadseffektivt sätt att sköta avtal

Det traditionella sättet att sköta avtalshantering, dvs. med papper eller mappar på datorn, kan verka ekonomiskt. Men det krävs en superhjälte för att hålla koll på allt och inte missa exempelvis löptider eller uppsägningstider. Även om du är en superhjälten så röstar vi för att du ska lägga dina krafter på andra viktiga angelägenheter. RMT+ avtalshantering ger dig den bästa lösningen för ett tidseffektivt arbetsflöde där allt går mycket snabbare tack vare smarta funktioner.

Missa aldrig viktiga datum

Har du någon gång känt dig stressad över att du måste komma ihåg när det är dags för uppsägningar och omförhandlingar? Det är inte meningen att din tid ska läggas på att minnas datum för olika avtal. Vår avtalshantering skickar automatiskt påminnelser när ett avtal till exempel behöver sägas upp eller förnyas. Du kan också se en lista med kommande händelser för alla eller utvalda avtal.

Få en tydlig översikt

Systemet ger dig en tydlig bild över risker, kostnader och åtaganden. Du kan även koppla avtalen till olika kategorier, exempelvis kunder, lokaler, utrustning eller liknande för att snabbt kunna sortera bland olika typer av avtal. Du har även fullständig historik på varje avtal för att kunna gå tillbaka och se vad som gällt efter att ett avtal avslutats. 

Hantera olika typer av avtal och koppla bilagor

RMT+ gör det möjligt att hantera alla typer av avtal som du använder. Systemet stödjer flertalet filformat både vad gäller själva avtalet och kopplade bilagor. Vår avtalshantering har funktioner som tillåter er att dela information med varandra och bifoga allt från dokument och e-postmeddelanden till avvikelser. Mängden av bifogad information är obegränsad. 

Behöver ni tillsätta en vikarie eller lägga över ansvaret?

Med RMT+ blir det enkelt att ta in en vikarie eller ge över ansvaret till en ny tillförordnad. På så sätt missas inga viktiga datum ens när personalförändringar uppstår. 

Navigera lätt och förstå snabbt

Vi vill att avtalshantering ska kännas enkelt och effektivt. Vi har därför lagt stor vikt vid att systemet ska vara lätt att lära sig samt att använda. Du kan även söka efter avtal med fritextsökning för att snabbt hitta just det du letar efter. 

Lättillgängligt men med hög säkerhet

RMT+ Avtalshantering är en molntjänst som möjliggör att dokumenten alltid är tillgängliga för behöriga personer, men fortfarande med bibehållen hög säkerhet. Du kan vara säker på att rätt person har tillgång till rätt tjänster. 

Arkivering har aldrig varit lättare

Med RMT+ slipper du alla pärmar och papper. Istället kan du arkivera viktiga dokument i ett organiserat mappsystem. Filerna lagras säkert i molndatabasen och finns fortfarande tillgängliga vid behov. På så sätt kan du enkelt ta fram flera versioner och se vad som gällde vid tidigare tillfällen.