Avvikelsehantering med RMT+

Avvikelser är organisationens möjlighet att utvecklas och förbättras, både vad gäller kvalitet och kostnadseffektivitet. RMT+ är en lösning för avvikelsehantering som automatiserar det annars så tidskrävande administrativa arbetet. Med ett systemstöd säkerställs att du snabbt kan identifiera, dokumentera och rapportera både enskilda och systematiska fel. Hantering av avvikelser blir enklare och hjälper er att förbättra verksamheten samt minskar riskerna som hade kunnat medföra stora konsekvenser.

  • Avvikelsehantering med fullständig spårbarhet och historik.
  • Användarvänligt och snabbt för att inte förlora tid från ert dagliga arbete.
  • Enkelt att integrera med andra system.
  • Påminnelser via push-notiser och egen att-göra-lista för varje användare.
  • Kostnadsberäkna och ta fram statistik.

Lätthanterligt och enkelt att förstå

Krav på avvikelsehantering är inte ovanligt i branscher som redan har ett väldigt högt arbetstryck. Därför är det viktigt att avvikelsehanteringen går snabbt, är enkelt att förstå och ger det resultat som önskas. Med andra ord: det ska fungera smärtfritt! Vi på RMT har därför satsat på användarvänlighet och tagit fram systemet med syftet att det ska vara vara både tidseffektivt och lätt att jobba i. 

Följ upp och säkerställ kvalitetsmål

Förbättringsarbetet med avvikelser handlar egentligen om att kunna följa upp information. Genom att använda RMT+ för avvikelsehantering får ni all nödvändig information för att hela tiden bli bättre och arbeta mot organisationens kvalitetsmål. Med systemstödet blir återkopplingen automatiserad och bidrar till en ökad erfarenhet genom att ni ser allt tydligt.

Kostnadsberäkna och ta fram statistik

Med RMT+ finns möjligheten att göra kostnadsberäkningar kring avvikelserna. Användarna rapporterar in tidsåtgång och ni kan sedan få ut statistik. Sedan kan ni hantera avvikelserna utifrån hur er verksamhet ska spara in på kostnader. Arkiverade avvikelser gör det också möjligt att gå tillbaka till tidigare ärenden och få en överskådlig statistik som gör det möjligt att ta fram underlag för rapporter.

Identifiera enskilda och systematiska fel

Avvikelsehanteringssystemet har filtrering och kategorisering som gör det enkelt att identifiera såväl enskilda som systematiska problemområden i den egna verksamheten. Det resulterar i att inga avvikelser faller mellan stolarna eller glöms bort. Istället blir det lätt att identifiera, dokumentera och rapportera.   

Nå era uppsatta mål i tid

Ett effektivt arbetsflöde där alla vet vad de ska göra är nyckeln till en fungerande avvikelsehantering. Med RMT+ får varje användare en individuell att-göra-lista som förenklar processflödet. Systemet påminnelser om tidsbegränsade ärenden till berörda personer. Du har även möjlighet att skapa påminnelser på ärenden som plötsligt blir prioriterade. Det är en stor hjälp för er som jobbar med till exempel service-level agreement. 

Rapportera avvikelser med färdiga mallar

RMT+ gör det enkelt att rapportera avvikelser tack vare färdiga mallar. Det är smidigt att fylla i informationen och dela den med berörda personer. Det finns även möjlighet för användarna att kommentera, lämna läskvittenser och skicka vidare ärendet till en annan person eller grupp.

Hitta allt du behöver direkt

En av de största fördelarna med RMT+ avvikelsehantering är möjligheten att filtrera och kategorisera. Information som hör till avvikelsen är enkel att söka upp och ni kommer inte behöva lägga onödig tid på att leta när ni ska följa upp olika processer.

Berörda personer får rätt information vid rätt tillfälle

RMT+ förbättrar kommunikationen genom att möjliggöra delning av information till olika individer eller grupper. Det är även möjligt att välja olika behörigheter, bifoga information från filer eller mejl, begära läskvittenser och att skriva kommentarer. Det blir på så sätt enkelt att lämna vidare avvikelser till personer det berör utan att viktig information försvinner.

Tryggt och effektivt med molnbaserad avvikelsehantering

Det molnbaserade systemet resulterar i en hög säkerhet utan att tumma på tillgängligheten. Avvikelsehanteringen är lättåtkomlig från flera enheter för de som är behöriga. Det underlättar för många av våra kunder som behöver kunna rapportera avvikelser i språnget utan att frångå sina ordinarie arbetsuppgifter.

Anpassas individuellt för era behov

RMT+ är en flexibel lösning som anpassas efter era krav och rutiner. Vi erbjuder ett standardsystem till flertalet olika branscher, allt från industri till hälso- och sjukvården, och är därför vana vid att hitta systemlösningar utifrån era behov och nuvarande arbetssätt. Med RMT+ får ni även individbaserade lösningar, bland annat personliga startsidor som visar de funktioner som är relevanta för respektive användare.