Blanketthantering

Det totalt papperslösa kontoret kommer nog inte att existera på många år. Men du kan ta ett stort steg i den riktningen genom att använda RMT+ Blanketthantering. Med denna applikation får du tillgång till dina blanketter i digital form. Blanketterna kan anpassas till sin ursprungliga grafiska form och funktion, så att de blir lätta att känna igen för användarna. Du kan också skapa nya blanketter med valfritt grafiskt gränssnitt.

Medan användaren fyller i den digitala blanketten kan applikationen automatisk validera texten och varna om det uppstår någon felaktighet vid inmatningen. På så sätt garanteras genomgående korrekt ifylld information. Med RMT+ Blanketthantering kan man enkelt samla ihop resultat från inmatade data och därefter, med hjälp av applikationen, sammanställa och processa informationen för t.ex. kalkyler, rapporter och enkäter. All information som genereras genom RMT+ Blanketthantering, kan sättas in i ett ärendeflöde och lagras.