Dokumenthantering med RMT+

Vill du få mer tid till de viktiga arbetsuppgifterna som ökar produktiviteten? Vi tror på att göra system som gör er dagliga verksamhet enklare. Dokumenthantering behövs inom alla branscher, men den är särskilt viktigt när det finns kvalitetskrav, standarder och lagar som behöver följas. När alla dokument finns samlade på en plats med funktioner som effektiviserar dokumenthanteringen sparas både tid och tålamod. RMT+ är specifikt framtaget för att möjliggöra en enkel och intelligent dokumenthantering oavsett om det handlar om interna policyer eller externa lagkrav.

 • Versionshantering med spårbarhet och fullständig historik.
 • Illustrera arbetsflöden med klickbara processkartor.
 • Rollbaserad granskning, godkännande, publicering samt revidering av dokument.
 • Enkelt att sprida information om uppdaterade dokument med distributionslistor eller prenumerationer.
 • Möjlighet att kräva läskvittens på viktiga dokument. Se enkelt vem som har läst.
 • Rapporter om era mest och minst lästa dokument.
 • Missa aldrig uppgifter – du får notifikationer via mejl, sms eller push-notis.
 • Om ni ändå skulle missa en uppgift så kan systemet automatisk informera en kollega eller ansvarig chef så att inget faller mellan stolarna.

Versionshantering och spårbarhet i alla steg

Med RMT+ har du en säker spårbarhet i alla steg under dokumentets hela livscykel. Du får enkelt tillgång till versionshantering och historik. Det går även att ställa in läskvittenser och ta ut statistik samt automatiska rapporter från systemet, antingen i Excel eller direkt i systemet. 

Fullt stöd för kvalitetsarbete enligt standarder och lagkrav

Med dokumenthanteringssystemet kan du enkelt koppla arbetet till de krav som olika standarder ställer, exempelvis ISO, OHSAS och BRC. Du kan enkelt se vem som har gjort vad samt ta ut en stor mängd data via rapporter. Statistiken du får ut gör arbetet vid revisioner enkelt och översiktligt. 

Säkert men ändå lättillgängligt

Du behöver aldrig oroa dig för att er data ska försvinna eller hamna i fel händer med RMT+. Den avancerade behörighetshanteringen försäkrar att anslutningarna är krypterade samt har data och stöd för flerfaktorsautentisering. Det gör det dock inte krångligare för behöriga användare att logga in, tvärtom. Systemet stödjer single-sign-on via AD, Google, Office 365 med flera. 

Molnbaserat eller lokal installation

RMT+ finns som både molnbaserad och lokal installation. Vilket som är bäst för er beror på hur verksamheten ser ut. Oavsett vilket du väljer lovar vi säkerhet och trygg lagring av er information.

Fungerar på flera plattformar

Dokumenthanteringssystemet är åtkomligt från flera olika plattformar och enheter. Systemet är tillgängligt från desktop, tablet och mobil samt stödjer både Android/PC och iOS/Mac. 

Grafiska arbetsflöden och processer

Arbetsflöden och processer kan ses i grafiska kartor för att tydliggöra för användaren. Det gör att användaren kan navigera sig och följa arbetets gång betydligt lättare än om denne hade fått instruktioner på ett vanligt skrivet dokument.

Intelligenta dokumentmallar

Systemet har stöd för smarta dokumentmallar som automatiskt uppdaterar exempelvis versionsnummer och författare. De färdiga dokumentmallarna resulterar i en tidseffektiv och spårbar hantering av information i dokumenten. De kan kopplas till flera program, exempelvis Word, Excel och PowerPoint. Det tillåter dig att skapa nya avancerade dokument snabbt.

Snabb och träffsäker sökning

En av de största fördelarna med ett dokumenthanteringssystem är att det äntligen blir ordning och reda. Med RMT+ hittar du information baserat på vad du letar efter istället för var informationen finns. Du behöver med andra ord inte längre leta igenom tjocka pappersfyllda pärmar i bokhyllan eller röriga mappar på datorn. Du kan enkelt filtrera sökningar i systemet med ett knapptryck oavsett typ av dokument.

Lätt att omorganisera vid personalförändringar

Med RMT+ är det enkelt att hantera olika typer av förändringar i personalstyrkan. Det blir enkelt att på dagen förändra ansvarsområden från en person till en annan samt utse vikarier vid inträffande av exempelvis sjukdom, VAB eller föräldraledighet.  

Smarta att-göra-listor

Arbetsprocessen med dokumenten blir tydlig tack vare smarta och personliga att-göra-listor. Du kan tydligt se uppgifterna som ska göras. De blir tydliga och går snabbt att bockas av för att lämnas över till nästa person. Du ser därför både vad du ska göra och vad du väntar på att andra ska göra. Glömmer någon bort eller missar en deadline går det också att skicka påminnelser via funktionen.

Effektiv kommunikation mellan kollegor

I dokumenthanteringssystemet finns det flera funktioner som ser till att ni smidigt kan överföra och förmedla information till varandra. Kommunikationen i systemet förenklas av möjligheten till kommentarsfält och notiser. Det går också att ställa in så notiser i systemet kopplas till sms eller mejl för att underlätta informationsdelning till de som inte är inloggade just då. Det går även att bifoga information från exempelvis mejl in i systemet.

Personlig startsida visar relevant information

Personliga startsidor kan ställas in för olika arbetsgrupper och/eller individer. På så sätt kan den mest relevanta informationen och de funktioner som används mest för respektive individ på företaget vara lättåtkomligt direkt när systemet startas. 

Ett enkelt system att komma igång med

Organisering av information ställer stora krav på avancerade funktioner, men också på användarvänlighet. RMT+ har som främsta mål att vara lättanvänt utan att tumma på de funktioner som behövs. Resultatet blir ett effektivt system som sparar tid och tålamod för det som är viktigt, det vill säga er produktion. Att byta eller implementera ett system kan vara en stor omställning. Vi erbjuder därför snabb support och utbildning för alla användare. Det finns också en välutvecklad hjälpfunktion i systemet som guidar användaren och tydliggör oklarheter.

Vi anpassar oss efter er

Vi på RMT vill hjälpa dig att effektivisera samt spara tid, tålamod och pengar. Vårt system är därför skapat för att vara kraftfullt men användarvänligt. Vi anpassar oss självklart efter era behov och ert arbetssätt för att systemet ska fungera optimalt för just er. Vi erbjuder även andra produkter som kan sammankopplas med ert dokumenthanteringssystem, exempelvis riskhantering, avvikelserapportering och avtalshantering. Boka en kostnadsfri demo för att se hur vi kan hjälpa er!

 • Fungerar på Mac, PC, Iphone och Android.
 • Fungerar i alla vanliga webbläsare Chrome, Edge, Firefox & Safari.
 • Stödjer single-sign-on.
 • Kan logga in med Active Directory, Office 365, G Suite m.fl.
 • Krypterad databas med AES 256bit, anslutningar med TLS 1.2. För högsta säkerhet.