Projekthantering

Internt och externt arbete drivs ofta i projektform. Effektiv projekthantering i form av ett bra it-stöd underlättar arbetet samt hjälper till att följa upp målsättningar, tidplaner och kostnader. RMT+ Projekthantering är ett verktyg för detta. Projektarbetet styrs upp genom projektmallar som är individuella för olika projekttyper. All dokumentation med länkar till annan för projektet relevant information, finns samlade på ett ställe.

Effektiviteten höjs genom att projektmedlemmar och ledning får tillgång till dagsaktuell information. I RMT+ Projekthantering blir uppdateringar omedelbart synliga för behöriga. Projektmedlemmarna kan följa projektläget löpande och bli informerade via mail. Deras personliga ”att göra listor” uppdateras ständigt. Projektläget kan när som helst avläsas för analys och åtgärd. Planerade, pågående, försenade och avslutade projekt nås genom en knapptryckning. Detsamma gäller projekt som överskridit budget.