Riskhantering

Riskhantering syftar till att förhindra fel och öka säkerheten för människor, miljö och materiell. Ni arbetar kanske redan idag med utbildning av er personal, riskanalyser och går skyddsronder. Vi kan hjälpa er med ett verktyg för att rapportera och följa upp avvikelser kring olyckor, frånvaro tillbud och risker. Ni kan på ett enkelt sätt få en översikt av er risksituation med RMT+ Riskhantering.

Risker måste identifieras, kontrolleras, övervakas och beaktas i alla viktiga affärsbeslut. RMT+ Riskhantering hjälper er att koppla risker till arbetsmiljölagar, nationella standarder och andra regelverk, ni kan då undvika okontrollerad miljöpåverkan, personskador och andra incidenter.