Servicehantering

Effektiv servicehantering bygger ofta på att sätta mål, definiera rutiner, styra serviceprocessen samt följa upp resultat och avvikelser och på så sätt säkerställa en hög kvalitet. Dessutom får du möjlighet till automatisk uppföljning av dina ärenden. Serviceärenden kan registreras genom digitala blanketter, smartphones, surfplattor, sms eller e-post.