Drift av kundsystem

Ibland kan det finnas skäl att inte drifta sitt IT-stöd själv. Det kan vara ekonomiska, strategiska eller andra skäl. En stor fördel är att du kan koncentrera arbetet på din kärnverksamhet – det som är viktigt för din organisation. Du slipper t.ex. frågor om löpande underhåll och resursbehov. Dessutom blir säkerhetsfrågor som backup, tillgänglighet och risker omhändertagna. De fasta kostnaderna övergår till att bli rörliga. RMT driftar sedan många år kundsystem och kan erbjuda både RMT+ lösningar och de mest grundläggande stödsystemen via nätet. Tillgänglighet och säkerhet sätts efter dina behov och önskemål.

  • Fokus på verksamheten
  • Underhåll och resursbehov överlämnat
  • Förutsägbar kostnad
  • Teknikinvesteringar delas av fler