Välkommen till RMT!

RMT+ är ett allsidigt, flexibelt och lättanvänt informationssystem som sköter hantering av dokument, ärenden och andra processer.

Dokumenthantering

Om all information som rör din organisation finns samlad på ett ställe, kommer arbetsflödet bli mycket smidigare.

Drift av kundsystem

Ibland kan det finnas skäl att inte drifta sitt IT-stöd själv. Det kan vara ekonomiska, strategiska eller andra skäl.

Dokumenthantering

Om all information finns samlad på ett ställe, kommer arbetsflödet bli mycket smidigare. Informationen är alltid aktuell och den sprids snabbt.

Läs mer

Ärendehantering

Att du har kontroll och styrning över ärenden i din organisation är viktigt. Först då kan du vara säker på att samtliga ärenden hanteras på rätt sätt.

Läs mer

Avvikelsehantering

Genom att använda RMT+ Avvikelse- hantering i din organisation, kan du säkerställa att både enskilda och systematiska fel snabbt identifieras.

Läs mer

Projekthantering

Internt och externt arbete drivs ofta i projektform. Effektiv projekthantering i form av ett bra it-stöd underlättar arbetet samt hjälper till att följa upp.

Läs mer

Avtalshantering

Avtal hanteras idag ofta på ett ineffektivt och traditionellt sätt. Överblick, tillgänglighet och återkoppling till verksamheten kan förbättras radikalt.

Läs mer

Blanketthantering

Det totalt papperslösa kontoret kommer nog inte att existera på många år. Men du kan ta ett stort steg i den riktningen genom att använda RMT+ Blanketthantering.

Läs mer

Riskhantering

Riskhantering syftar till att förhindra fel och öka säkerheten för människor, miljö och materiell. Ni arbetar kanske redan idag med utbildning av er personal.

Läs mer

Servicehantering

Effektiv servicehantering bygger ofta på att sätta mål, definiera rutiner, styra serviceprocessen samt följa upp resultat och avvikelser och säkerställa en hög kvalitet.

Läs mer

Drift av kundsystem

Ibland kan det finnas skäl att inte drifta sitt IT-stöd själv. Det kan vara ekonomiska, strategiska eller andra skäl. En stor fördel är att du kan koncentrera arbetet på din kärnverksamhet – det som är viktigt för din organisation.

Läs mer här »

IT-Support

RMTs ledord är enkelhet, flexibilitet och tillgänglighet. Hos oss får ni en smart IT-lösning som är begriplig, skalbar och tillförlitlig utan att för den sakens skulle tumma på varken kvalitet eller funktionalitet.

Läs mer här »

Låter detta intressant? Boka ett möte med oss så berättar vi mer! Klicka här »