Full compliance med RMT+

Smartare QMS

Med RMT+ kan ni bygga er egen informationshantering. Välj moduler, anpassa eller specialbygg era egna funktioner. I molnet eller on-prem. För era dokument, ärenden, avvikelser, avtal, risker eller annat.
Sveriges radio

Färdig lösning, anpassa allt eller lite av båda?

Tack vare en smartare design under huven så kan RMT+ göra lite mer. Välj en av våra färdiga lösningar och börja använda den som den är eller anpassa allt från leverans, moduler, arbetsflöden och funktioner helt till era förutsättningar. Lite smartare helt enkelt. 

Våra populäraste moduler

Dokumenthantering
 • Versionhantering med full spårbarhet och fullständig historik.
 • Avancerad behörighetskontroll.
 • Anpassningsbara flöden och logik.
 • Styr roller, ansvar, åtkomst och delegering.
 • Illustrera arbetsflöden med klickbara processkartor.
Ärende & Avvikelse
 • Skapa era egna ärendeflöden och formulär utan en rad kod.
 • Anpassa startsidan ner till individnivå.
 • Påminnelser och delegering om något inte blir gjort.
 • Ta ut statistik och följ upp.
Avtal
 • Koppla avtal till det som är viktigt för er – exempelvis process, aktör, ansvarig, anläggning eller utrustning.
 • Tagga avtal med avvikande villkor.
 • Möjlighet att sätta flera påminnelser per avtal.

Smartare & säkrare med RMT+

Compliance

 • NStyr ansvar, roller och tillgång till information. På organisations-, grupp- eller individnivå.
 • NKoppla ert arbete till olika lagkrav och standarder.
 • NFull spårbarhet.
 • NAvancerad säkerhet som standard och möjlighet att styra inloggning, back-up och leverans.

Effektivisera

 • NKonfigurera arbetsflöden för olika sorters information.
 • NSätt upp smarta mallar med metadata direkt från RMT+.
 • NPåminnelser, eskalering och tydliga ansvarsroller gör att ni aldrig missar en uppgift.

On-boarding och support

Självklart hjälper vi er att komma igång med RMT+. Vi kan hjälpa er med allt från att importera data, sätta upp och konfigurera lösning efter er verksamhet till utbildningar för användare och administratörer. Allt efter era behov. Både när ni kliver ombord och under resans gång finns vi där och hjälper er med det ni behöver.

Lösningar för er bransch

Vi har lång erfarenhet av att leverera lösningar för olika branscher. Vi vet vad andra kunder i er bransch behöver och jobbar nära våra kunder för att utveckla våra produkter vidare. Så oavsett om er standard heter ISO, CFR eller både och så har vi en lösning för er. Fråga oss!

FAQ RMT+

Hitta svaret på några av de vanligaste frågorna vi får om RMT+.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så svarar vi gärna!

Kan vi anpassa arbetsflöden?

Självklart kan ni det! Ni kan anpassa det mesta från roller, processteg, behörigheter, signeringsmetod till distribution m.m. för att passa era arbetsflöden.

Ni kan också sätta upp olika flöden för olika typer av dokument eller ärenden. För det som inte behöver granskning eller godkännande kan ni sätta upp en enklare process.

Vad är smarta mallar?

Med färdiga mallar för en viss dokumenttyp eller process så kan ni både effektivisera och styra arbetet. Lägg till smarta fält i dokumentets sidhuvud eller sidfot så hämtar systemet automatiskt information om t.ex. författare, versionnummer, ändringslogg, datum för godkännande eller vad ni väljer.

Kan vi styra så att vissa användare inte ser allt i systemet?

Ni kan styra behörighet på flera sätt i systemet. Behörighet för en grupp, en enhet eller en individ och det är alltid den smalaste behörigheten som tillämpas. Om en användare eller grupp inte har behörighet att se ett dokument kommer det inte att synas för dem att dokumentet finns. Ni kan också styra så att behörigheten gäller vissa åtgärder, så att en användare exempelvis kan se ett dokument men inte ändra det. 

Kan vi ha användare som bara kan läsa information?

Absolut, användare kan ha behörighet att bara läsa dokument eller bara läsa vissa dokument. Många av våra kunder väljer att bara visa relevant information för en användargrupp eller använda anpassade startsidor i exempelvis produktionen, så att användare snabbt hittar den information just de behöver. 

Vi är ett litet bolag, kan RMT+ vara för oss?

Absolut! Vår lösning bygger på behoven hos de med högst krav, men fler bra funktioner är ju aldrig en nackdel. Vi har färdiga standardlösningar som passar olika verksamheter. 

Måste vi ha Officepaketet?

Nej är korta svaret. Vi har egna plug-ins för Officepaketet så att ni kan arbeta i RMT+ direkt från Officeprogrammen men vi har också lösningar för exempelvis Only Office.

Hur fungerar audit trail?

Audit trail visar vilka ändringar som gjorts i systemet, vem som gjort dem och när. Det visar också vilken information som har öppnats och vilka inloggningar som gjorts av vilka användare. Informationen kan exporteras, filtreras  eller sparas för compliance. Så audit trail visar en del av den totala loggen i systemet.

Hur jobbar ni med säkerhet?

Vi jobbar med säkerhet både i vår egen applikation och i val av lösning för er information. Det finns för- och nackdelar med olika lösningar och de måste viktas till er situation och önskemål. Inloggning, back-up, informationstyp och intern åtkomst är några av de frågor vi utvärderar för varje kund. 

Ta första steget mot er bästa lösning

Se själva allt RMT+ kan göra och varför de med höga krav väljer våra lösningar.

Rational Management Technologies Nordic AB

Nybodagatan 3

171 42 Solna

+ 46 8 735 92 00

info(@)rmt.se

Org. nr. 556215-0473

Lösningar

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avvikelsehantering

Avtalshantering

Alla lösningar

Om RMT

Vilka vi är

Jobba hos oss