Ärendehantering, SharePoint

Ärendehantering, SharePoint

Behöver du få tag i ett system för ärendehantering? Perfekt, då har du hittat helt rätt. Vårt system RMT+ Ärendehantering är inte bara det perfekta verktyget för kontroll och struktur, det är också en SharePoint lösning med alla dess fördelar.

Att ha full kontroll över allt som pågår i din organisation är A och O. Speciellt viktigt är det att ha rätt styrning över alla ärenden för att se till att de hanteras på rätt sätt, i rätt tid och av rätt person. Rätt system för ärendehantering skapar struktur.

Effektiv SharePoint ärendehantering

RMT+ Ärendehantering för SharePoint är en fullskalig lösning som ger dig en bra överblick och ett stabilt flöde från start till slut. Med vårt system för ärendehantering kan ärenden enkelt rapporteras, följas upp och granskas. Dessutom kan du få relevant statistik för att identifiera  och effektivisera er ärendehantering.

Med RMT+ Ärendehantering kan du skicka påminnelser och eskalera ärenden som är försenade och behöver prioriteras. Du kan även sprida information till dem som ska ha tillgång till den samt, i realtid, skapa rapporter som grund för utvalda åtgärder.

RMT+ Ärendehantering för SharePoint passar:

• Interna ärenden
• Remisshantering
• Revisioner
• Enkäter
• Ansökningar
• Diariehantering

RMT+ Ärendehantering för SharePoint kan också samverka med andra system t.ex. affärssystem, HR system, och produktionssystem för att spara tid åt användarna. Det ger din organisation kontroll över både kostnader och effektivitet.

Kontakta oss på RMT redan idag så hjälper vi dig komma igång med din ärendehantering på en gång!

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!