Ärende & Avvikelse

Med RMT+ Ärende och Avvikelse är det enkelt att följa upp, analysera och åtgärda avvikelser eller andra ärenden. Givetvis skapar ni själva både flöden och formulär utan kod. Som med alla våra moduler kan vi också skräddarsy och bygga lösningar helt efter era önskemål. 

Sveriges radio

Bygg egna formulär

Med vår smarta formulärseditor kan ni enkelt bygga egna formulär för uppföljning. Välj exempelvis typ av händelse, vem som ska få information och när. Lägg till textfält, checkboxar, drop-down menyer. Snabbt och enkelt har ni enkelt skapat en lite smartare ärende- eller avvikelsehantering. Självklart utan en rad kod.

Fullpackad med funktioner

Versionshantering och historik

Se vem som ändrat något och varför, var och när. Lämna kommentarer i arbetssteg. 

Anpassade startsidor

Ha olika startsidor för olika delar av organisationen, ner till individnivå. Börja med ett formulär, dashboard eller något annat som är viktigt för er.

Avancerad sökfunktion

Med smartare AI-driven sökning hittar ni snabbt det ni behöver. Som Google, fast bara för er information.  

Tydligt ansvar

Tilldela ansvar till grupp eller individ. Eskalera, delegera eller underrätta andra delar av organisationen.

Dela och följ upp

Med RMT+ kan ni enkelt dela ärenden eller aktiviteter, ta ut rapporter och följa upp ansvar och uppgifter i ett ärende.

Integrera

Koppla RMT+ till affärssystem, intranät, HR-system eller produktionssystem.

För alla sorters ärenden och avvikelser

Anpassningsbart

Oavsett om ni arbetar med change management, non-conformity, corrective/preventive actions, produktionsavvikelser, serviceärenden eller något annat ni följer upp så kan ni arbeta i samma system.

Lätt att rapportera och analysera

Med snabb åtkomst, anpassningsbara startsidor och stöd över plattformar är det lätt att rapportera ärenden eller avvikelser där de uppstår. Med rapporter i realtid, avancerad sökning och tydliga roller är det lätt att följa upp och analysera.

Säkerhet

  • NSecurity by design - på riktigt. Vi jobbar med säkerhet från alla perspektiv.
  • NAvancerad behörighetshantering för att se till att rätt person hos er ser rätt information.
  • NSeparata lagringsresurser för alla våra kunder så att ingen data kan sammanblandas.
  • NMöjlighet att anpassa inloggningslösning, leveransmodell och back-up efter era behov.
  • NEn säker lösning är inte bara krypterade databaser och anslutningar (men självklart har vi det också).

Tillgänglig över plattformar

Registrera ett ärende eller en avvikelse där de händer. Snabbt och enkelt – så blir det gjort också.  RMT+ fungerar på PC, Mac, Android och Iphone, men vi har också erfarenhet av att bygga lösningar för att koppla ihop RMT+ med andra mobila enheter i processkedjan.

FAQ Ärende & Avvikelse

Hitta svaret på några av de vanligaste frågorna vi får om RMT+ ärende- och avvikelsehantering.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så svarar vi gärna!

Kan vi anpassa arbetsflöden?

Självklart kan ni det! Ni kan anpassa det mesta från roller och processteg till behörigheter m.m. för att passa era arbetsflöden.

Ni kan också skapa egna formulär med logik med drag and drop-teknik.

Kan vi styra så att vissa användare inte ser allt i systemet?

Ni kan styra behörighet på flera sätt i systemet. Behörighet för en grupp, en enhet eller en individ och det är alltid den smalaste behörigheten som tillämpas. Om en användare eller grupp inte har behörighet att se viss information så kommer informationen inte alls synas för dem. Ni kan också styra så att behörigheten gäller vissa åtgärder, så att en användare exempelvis kan se eller registrera ett ärende eller en avvikelse men inte ändra dem. 

Kan vi ha användare som bara kan läsa information?

Absolut, användare kan ha bara läsbehörighet. 

Hur hittar man ett formulär i systemet?

Korta svaret, ni kan lägga det där ni vill. Lägg åtkomst från flera ställen, lägg en länk direkt i top bar eller sätt upp så att en viss användare eller grupp av användare kommer direkt till ett visst formulär. Ni kan givetvis också göra en särskild startsida med åtkomst till flera formulär. 

Hur fungerar audit trail?

Audit trail visar vilka ändringar som gjorts i systemet, vem som gjort dem och när. Det visar också vilken information som har öppnats och vilka inloggningar som gjorts av vilka användare. Informationen kan exporteras och filtreras eller sparas för compliance. 

Vi är ett litet bolag, kan RMT+ vara för oss?

Absolut! Vår lösning bygger på behoven hos de med högst krav, men fler bra funktioner är ju aldrig en nackdel. Vi har färdiga standardlösningar som passar olika verksamheter. 

Gör mindre, få ut mer. 

Låt oss visa en bättre lösning!

Rational Management Technologies Nordic AB

Nybodagatan 3

171 42 Solna

+ 46 8 735 92 00

info(@)rmt.se

Org. nr. 556215-0473

Produkter

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avvikelsehantering

Avtalshantering

Alla produkter

Om RMT

Vilka vi är

Jobba hos oss