Avtalshanteringssystem

Avtalshanteringssystem

Avtalshanteringssystem som förenklar – RMT+

Avtal tecknas inom alla branscher och är en viktig del för att det dagliga arbetet ska fungera. Men själva avtalshanteringen glöms lätt bort och resulterar i löptider och uppsägningstider missas. Ett avtalshanteringssystem förenklar hanteringen och hjälper er att få full kontroll över samtliga avtal.  

Så blir det enkelt att hantera avtal

Ett avtalshanteringssystem hjälper er att hålla hanteringen enkel tack vare flera funktioner. Den mest uppskattade funktionen brukar vara möjligheten till automatiska påminnelser. Systemet påminner dig vilka avtal som behöver förnyas eller sägas upp och när det ska ske. Du kommer aldrig att missa några viktiga datum igen. 

Du kan även hantera och länka viktig information som berör avtalen, exempelvis e-post, avvikelser och kommentarer. Informationen hamnar hos rätt personer genom möjligheten att skicka push-notiser via systemet. 

Samla alla avtal i RMT+

Med RMT+ avtalshanteringssystem kan du samla alla typer av avtal ni har och ge rätt personer behörighet till hanteringen. Du kan enkelt ta ut rapporter och statistik som rör era avtal. Du får också en tydlig bild över risker, kostnader och åtaganden genom att hantera avtalen i RMT+. Tidigare avtal som slutat gälla kan enkelt arkiveras och lagras på ett tryggt sätt, men samtidigt gå snabbt att söka upp vid behov. 

Komplett lösning för avtalshantering

Med RMT+ kan du kvalitetssäkra er organisation och få en komplett lösning för såväl dokumenthantering, ärendehantering och avtalshantering. Med vår avtalshantering håller du koll på allt från anställda och kunder till leverantörer, organisationsnummer och adresser. Läs mer om vårt avtalshanteringssystem här eller boka in en demonstration direkt genom att kontakta oss.

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!