Mer än bara dokument

Flytta ert ledningssystem till RMT+ så är halva kvalitetsarbetet redan gjort. RMT+ håller koll på era dokument, processer och ansvar. Ser till att det ni bestämt blir gjort och påminner. Och allt är såklart fullt spårbart. Och kanske det viktigaste för att det ska bli gjort, det är enkelt att komma igång.

Sveriges radio
Versionshantering

Se kollegornas kommentarer under processen, vem som ändrat något och varför, var och när.

Anpassade startsidor

Ha olika startsidor för olika delar av organisationen, ner till individnivå.

Avancerad sökfunktion

Med smartare AI-driven sökning hittar ni snabbt det ni behöver. 

Audit trail & historik

Lättöverskådlig historik och filtrerbart audit trail som kan exporteras, för full compliance. 

Smarta mallar

Med smarta mallar får ni rätt information på rätt ställe, direkt från RMT+. 

Arbeta i Officepaketet

Plug-ins för alla program i Officepaketet.

För er bransch

Life science

Efterlev FDA, EU GMP, ISO 9001, 13485, 14971 och FDA. Audit trail, läskvittenser, elektronisk signering (21CFR11). 

Livsmedel

Sätt upp tydliga rutiner kopplade till externa och interna krav. Koppla till inköpsorder och utförda kontroller. 

Produktion

Skapa anpassade startsidor ner till individnivå, begär läskvittens på viktiga instruktioner och koppla instruktioner till avvikelser. Håll koll på manualer och service på viktig utrustning.

Säkerhet

Security by design – på riktigt. Vi designar en lösning som passar er verksamhet och den information ni arbetar med. Både vad gäller leveranslösning, intern behörighet och extern åtkomst. En säker lösning är inte bara krypterade databaser och anslutningar, men självklart har vi det också.

Tillgängligt över plattformar

RMT+ finns där ni arbetar. Tillgänglig via PC, Mac, Android och Iphone. Vi har också erfarenhet av att bygga lösningar för att koppla ihop RMT+ med andra enheter i processkedjan.

FAQ Dokument

Hitta svaret på några av de vanligaste frågorna vi får om RMT+ dokumenthantering.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Kontakta oss så svarar vi gärna!

Kan vi anpassa arbetsflöden?

Självklart kan ni det! Ni kan anpassa det mesta från roller, processteg, behörigheter, signeringsmetod till distribution m.m. för att passa era arbetsflöden.

Ni kan också sätta upp olika flöden för olika typer av dokument. För det som inte behöver granskning eller godkännande kan ni sätta upp en enklare process. 

Vad är smarta mallar?

Med färdiga mallar för en viss dokumenttyp eller process så kan ni både effektivisera och styra arbetet. Lägg till smarta fält i dokumentets sidhuvd eller sidfot så hämtar systemet automatiskt information om t.ex. författare, versionnummer, ändringslogg, datum för godkännande eller vad ni väljer.

Kan vi styra så att vissa användare inte ser allt i systemet?

Ni kan styra behörighet på flera sätt i systemet. Behörighet för en grupp, en enhet eller en individ och det är alltid den smalaste behörigheten som tillämpas. Om en användare eller grupp inte har behörighet att se ett dokument kommer det inte att synas för dem att dokumentet finns. Ni kan också styra så att behörigheten gäller vissa åtgärder, så att en användare exempelvis kan se ett dokument men inte ändra det. 

Kan vi ha användare som bara kan läsa information?

Absolut, användare kan ha behörighet bara att läsa dokument eller bara läsa vissa dokument. Många av våra kunder väljer att bara visa vissa dokument såsom instruktioner för användare i produktionen och koppla dessa till en klickbar startsida så att informationen är snabbt åtkomlig.

Vi är ett litet bolag, kan RMT+ vara för oss?

Absolut! Vår lösning bygger på behoven hos de med högst krav, men fler bra funktioner är ju aldrig en nackdel. Vi har färdiga standardlösningar som passar olika verksamheter. 

Måste vi ha Officepaketet?

Nej, är det korta svaret. Vi har färdiga plug-ins för att arbeta direkt i Office-paketet. Vi har dock stöd för andra lösningar, exempelvis Open Office. Det går också att ladda upp i stort sett vilka filformat ni önskar i RMT+ och sedan öppna dem i det program ni använder.   

Hur fungerar audit trail?

Audit trail visar vilka ändringar som gjorts i systemet, vem som gjort dem och när. Det visar också vilken information som har öppnats och vilka inloggningar som gjorts av vilka användare. Informationen kan exporteras, filtreras eller sparas för compliance. 

Vill ni också checka av fler boxar på er önskelista?

 

 

Låt oss visa en bättre lösning.

Rational Management Technologies Nordic AB

Nybodagatan 3

171 42 Solna

+ 46 8 735 92 00

info(@)rmt.se

Org. nr. 556215-0473

Produkter

Dokumenthantering

Ärendehantering

Avvikelsehantering

Avtalshantering

Alla produkter

Om RMT

Vilka vi är

Jobba hos oss