Elektronisk dokumenthantering

Elektronisk dokumenthantering

Elektronisk dokumenthantering i framkant med RMT+

Det finns mycket att ta ställning till inom en verksamhet. Ett beslut som är av stor betydelse är hur dokumenthanteringen ska skötas. Det är viktigt att alla elektroniska dokument hanteras korrekt av såväl myndigheter som företag. Med elektronisk dokumenthantering säkerställer du att informationen alltid är aktuell och tillgänglig för de som behöver den. 

Digitaliseringen ökar användandet av elektronisk dokumenthantering

En ökning av digital dokumenthantering finns redan, men kommer att bli ännu större. Vi på RMT erbjuder ett dokumenthanteringssystem i framkant, med all funktioner du kommer behöva. Det finns också andra smarta produkter i vårt utbud som kan kopplas samman med dokumenthanteringssystemet för att t.ex. möjliggöra hantering av elektronisk avtalshantering, avvikelsehantering och ärendehantering. 

Hantera olika typer av dokument

En av de smidigaste sakerna med ett dokumenthanteringssystem är systemets möjligheter att hantera många olika format på filerna. Vissa uppgifter kräver avancerad information och det är enkelt för RMT+ att hantera olika typer av dokument, bilder, e-post m.m. under ett och samma ärende.

Ökar möjligheterna att kommunicera

Med ett smart dokumenthanteringssystem ökar era möjligheter till kommunikation som berör dokumenten. I systemet går det nämligen att skicka över informationen till berörda personer tillsammans med kommentarer och/eller bilagor. Det går även att skicka påminnelser via e-post eller sms. 

Ni sparar tid och effektiviserar

Med dokumenthantering från RMT finns all information ni behöver samlad på ett ställe. Det kommer att spara er mycket tid så att ni kan lägga energi på produktiviteten istället. Med det användarvänliga gränssnittet tar det inte lång tid innan alla har kommit in i systemet och känner sig säkra på det nya arbetssättet. Vårt mål är att ni efter en tid med RMT+ ska fundera över hur ni kunde klara er utan. 

Läs mer om vårt dokumenthanteringssystem här.

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!