Att införa miljöledningssystem

Att införa miljöledningssystem

Vi heter Rationell Mikroteknik (RMT) och för 16 år sedan lanserade vi RMT+, ett informationssystem som underlättar ert dagliga arbete med miljöledningssystem. Vi hjälper er med att införa systemet till er organisation.

I dag är RMT+ ett mycket pålitligt och omtyckt IT-system och stöd för många olika branscher och industrier. Det vi gör är att skapa verktyg så att det blir enklare att effektivisera och rationalisera ert arbete med att införa miljöledningssystem. RMT+ används i dag till exempel i livsmedels-, bygg-, trä- och metallindustri, inom sjukvård, transportnäring, infrastruktur, säkerhetsindustri och fastighetsförvaltning, av både stora och små företag.

Införa miljöledningssystem är enkelt

RMT+ är webbaserat och integrerat med Microsoft SharePoint och Windows. Systemet är ett allsidigt, flexibelt och lättanvänt IT-system som sköter hantering av dokument, ärenden och andra processer.
Allt fler, både stora och små företag i flera branscher och industrier använder sig av RMT+ eftersom det ger så många fördelar samt att implementeringen än så smidig.

Höga betyg i kundenkäter visar att de som väljer vårt system när de ska införa ett miljöledningssystem är nöjda. Användarna uppskattar bland annat användarvänligheten och lättheten i att söka information. Kopplingen till lagar och förordningar gör att RMT+ ger användarna en god överblick så de har möjlighet genomföra förbättringar till förmån för miljön och efter kunders önskemål.

Lång erfarenhet av implementering av miljöledningssystem

För att vi ska kunna ge er den bästa servicen anställer vi endast kvalificerade medarbetare med hög kunskapsnivå. Exempelvis grundades RMT-gruppen redan 1989, och är ett antal fristående kompetenta konsulter med lång erfarenhet av effektivisering och implementering av miljöledningssystem.

Om ni vill införa miljöledningssystem kan vi på RMT erbjuda er förstklassig service och stor expertis, vi har över 30 års branscherfarenhet och många nöjda kunder.

Hör av er till oss på RMT om ni vill prata införandet och effektiviseringen av miljöledningssystem!


Nyckelord:
Införa Miljöledningssystem | Implementering av miljöledningssystem

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!