Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Det är självklart viktigt att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för just den branschen. Ett ledningssystem används för att säkerställa kvalitet och förbättra kvaliteten i verksamheten. Ledningssystemet blir ett sätt för er att uppnå kvalitet och se till så att processer följs, men också ett sätt att se brister och arbeta för att förbättra dessa. Ett effektivt ledningssystem är med andra ord A och O i en organisation. 

Systematiskt kvalitetsarbete som byggs upp utifrån era behov

Oavsett inom vilken bransch ni befinner er brukar kvalitetsarbete byggas upp på ungefär samma sätt. För att ta hälso- och sjukvård som ett exempel så finns specifika föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem. Det finns däremot inga bestämda lagar eller bestämmelser kring hur ledningssystemet faktiskt ska fungera. De allmänna råden rör därför enbart verksamheten i sig och hur olika verksamheter enligt lagar och standarder ska kunna garantera kvalitet. Till exempel finns det krav att en verksamhet inom hälso- och sjukvård ska uppfylla exempelvis sosfs 2011. Men hur ni går tillväga för att uppfylla det eller vilket system ni ska ha är till stor del valbart. Detta ger er goda möjligheter att själva styra kvalitetsarbetet och välja ut viktiga funktioner i systemet som ni anser er behöva.

Vi hjälper er med krav och mål

Vi har stött på kunder som tycker att det blir problematiskt när valmöjligheterna är så stora, trots att det i slutändan finns stränga bestämmelser för hur resultatet ska bli. Vi lyssnar på vilka mål ni måste uppfylla enligt lagar och andra föreskrifter och ser till att ni har de funktioner ni kommer behöva. Med RMT+ får ni en möjlighet att utveckla och säkra kvalitet i ert arbete utan att lägga fokus på vilka funktioner som ska ta er dit – det är vårt jobb att förse er med rätt verktyg.

Uppdateringar i realtid 

För att ni ska kunna genomdriva ett kvalitetsarbete systematiskt och fortlöpande utveckla verksamheten på ett effektivt sätt sker uppdateringar i realtid inne i systemet. Det innebär att information som uppdateras syns direkt för alla användare. Om en uppgift skickas över till en annan kollega kommer denna att direkt noteras med en pushnotis, ett e-postmeddelande eller ett sms (beroende på vilket sätt personen föredrar och har valt att använda).

Vi ger er stöd och service

Vi önskar att vi kunde hjälpa er med allt, men i slutändan är det förstås upp till ledningen att styra verksamheten. Vi hjälper er däremot gärna med att utbilda användarna i systemet. Vi erbjuder också IT-support och systemutveckling. 

Kontakta oss och berätta om era visioner kring ert ledningssystem!

 

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!