Ledningssystem

Ledningssystem

Ledningssystem – därför ska du välja RMT+

Ett ledningssystem är ett nödvändigt verktyg för att uppnå kvalitet och se till att rätt sak görs på rätt sätt och av rätt person. Att arbeta med kvalitetsarbetet på ett automatiserat sätt sparar väldigt mycket tid. Du tar enkelt hand om arbetsprocesser, instruktioner, mötesprotokoll, uppföljningar och projektinformation parallellt – i ett och samma ledningssystem. RMT erbjuder effektiva lösningar för ledningssystem till flera branscher.

Med tydligt uppdelade processer och rutiner skapas ett effektivt arbetsflöde med full spårning och som därför även bidrar till att minska risker. Det blir enkelt att planera, leda och organisera verksamheten utifrån de standarder som berör er. Ett smart systemstöd gör det med andra ord lättare att upprätthålla ett systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Vad är ett ledningssystem?

Ledningssystemet beskriver hur en verksamhet styrs och säkrar att rutiner för olika processer upprätthålls. Det blir ett stöd både för organisationens ledning men också för medarbetarna. Ledningssystemet ger också underlag för intressenter och kunder. Organisationen profileras genom att intressenter kan se att den håller måttet vad gäller standarder och kvalitet. 

Ledningssystem hjälper er med ISO-certifiering 

Den främsta anledningen till att många organisationer har ett ledningssystem är för att uppfylla certifieringskrav. I ledningssystemet dokumenteras alla steg som gör det möjligt för en organisation att ISO-certifiera sig. Oavsett om det berör flera standarder som exempelvis de för miljöledningssystem eller ekonomiledningssystem håller systemet reda på allt och underlättar arbetet. Exempel på certifieringar som våra kunder använder RMT+ till idag är ISO 14001 för miljöledning, ISO 9001 för kvalitetsledning, ISO 27000 för informationssäkerhet och ISO 45001 för arbetsmiljöledning.

Säkra kvaliteten

För att vara säker på att kvaliteten håller måttet behöver dokument, processer och avvikelser kunna intygas. Det gäller också att systematiskt och fortlöpande utveckla rutinerna kring det dagliga arbetet. RMT+ gör det möjligt för er att ha ordning och reda så att ni uppfyller de krav som just ni måste tillgodose. Med vårt systemstöd håller du koll oavsett om det gäller ISO-certifieringar eller lagkrav. 

Strömlinjeforma det dagliga arbetet

En av de främsta anledningarna till att ha ett kvalitetsledningssystem är att det dagliga arbetet underlättas eftersom processerna strömlinjeformas. På så sätt får både ledningen och anställda kontroll över sina uppgifter och mer tid kan därför läggas på ett konkret systematiskt förbättringsarbete. 

Förebygg risker

Med ett ledningssystem har du möjlighet att lägga krutet på förebyggande arbete. Risktänkande är en stor del av kvalitetsledning och systemet ger dig den nödvändiga överblicken. En stor del av arbetet blir också att lära sig av sina misstag. Därför kan du enkelt dra ut rapporter med statistik från tidigare processer för att utvärdera och kostnadsberäkna.  

Förbättra kommunikationen

Det är lätt hänt att systemstöd blir helt rutinmässiga. Det är förstås bra, men det är också viktigt att alla förstår vad de ska göra och varför. Med RMT+ förbättras och förenklas kommunikationen mellan individer och grupper genom flertalet smarta funktioner, exempelvis kommentarsfält och att-göra-listor. Resultatet blir att alla förstår varför de gör som det gör och därför känner sig delaktiga.

Ökad säkerhet – men lättåtkomligt

Det må vara motsägelsefullt, men RMT+ ökar tillgängligheten samtidigt som det ökar säkerheten. Med ett molnbaserat systemstöd som fungerar på alla plattformar har behöriga personer tillgång till viktig information oavsett var denne befinner sig. 

Individuell anpassning till ert arbetssätt

Oavsett vilken bransch du jobbar i eller vilken storlek företaget har kan ett ledningssystem göra stor nytta. Vi på RMT har kunder inom allt från hälso- och sjukvård till industri. Vi kommer därför att anpassa efter vad just ni behöver för er verksamhet. Varje användare får dessutom en personlig startsida och en att-göra-lista som underlättar arbetsflödet.

Samla allt på en plats

Med RMT+ får du ett ledningssystem där du kan välja till funktioner för dokumenthantering, ärendehantering, avvikelsehantering med mera. Det innebär att du inte längre bara lagrar eller arkiverar information utan också har aktiv användning för den. Du slipper leta efter rätt dokument för att istället enkelt hitta den information du behöver genom filtrering och kategorisering. 

 

Läs mer om de olika produkterna vi erbjuder:

Dokumenthantering ÄrendehanteringAvvikelsehanteringAvtalshanteringBlanketthanteringProjekthanteringRiskhanteringServicehantering

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!