Miljöledningssystem konsult

Miljöledningssystem konsult

Rationell Mikroteknik (RMT) är ett IT-företag som sedan 1982 tillhandahållit konsulttjänster inom data- och informationsteknik. Vi erbjuder nätverkstjänster och vi utvecklar och distribuerar informationssystemet RMT+.

RMT+ är ett informationssystem för att bygga upp miljöledningssystem. Den består av färdiga rutiner för dokument- och ärendehantering samt en rad olika tilläggsmoduler.

Syftet med miljöledningssystem är att arbeta för att garantera hög kvalité samt att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Med RMT+ blir det betydligt enklare att uppnå detta.

Med RMT+ hjälper vi er att förverkliga era idéer och önskemål när det kommer till att förbättra ert miljöledningssystem.

För att vi ska kunna ge er den bästa servicen anställer vi kvalificerade medarbetare med hög kunskapsnivå. Exempelvis grundades RMT-gruppen redan 1989. RMT-gruppen är ett antal fristående kompetenta konsulter med lång erfarenhet av effektivisering av miljöledningssystem.
Allt fler, både stora och små företag i flera branscher och industrier använder sig av RMT+. Systemet används i dag i till exempel livsmedels-, bygg-, trä- och metallindustri, inom sjukvård, transportnäring, infrastruktur, säkerhetsindustri och fastighetsförvaltning.

Ni är varmt välkomna att höra av er om ni vill veta mer om hur RMT gör ert miljöledningssystem bättre och hur våra konsulter kan hjälpa ert företag eller er organisation!

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!