Miljöledningssystem för ISO 14001

Omvärlden ställer allt större krav på organisationers miljöarbete. Vill ert företag också minska belastningen på miljön utan att medföra massor av extrajobb? Med ett systemstöd från RMT blir processerna kring ert miljöarbete strukturerade och effektiva. Ni kan säkerställa att er verksamhet uppfyller krav enligt exempelvis den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och EMAS. 

 

Miljön är på tapeten

Miljötänk och hållbar utveckling är ett högaktuellt ämne. Företag och industrier hör många gånger till de som släpper ut mest. Därför är det självklart viktigt att alla organisationer arbetar för att minska utsläpp och påverkan på miljön. Det stora trycket från konsumenter och kunder gör det dessutom nödvändigt att arbeta med miljöledningssystem och certifieringar. Det är till och med något som ofta krävs vid upphandlingar. 

Vad krävs för att miljöcertifiering?

För att få ett certifikat krävs att en extern revision utförs av ett oberoende ackrediterat certifieringsorgan. För att certifieringen ska godkännas krävs att ni har ett välutvecklat och fungerande miljöledningssystem där ert arbete uppfyller alla krav enligt ISO 14001 och/eller EMAS. Även efter en certifiering är miljöledning ett pågående arbete med ständiga förbättringar och oupphörlig utveckling. 

Alla branscher kan förbättra miljön

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något som det så fint heter. Olika verksamheter påverkar givetvis miljön i olika grad, men vi skulle vilja påstå att alla kan arbeta för att minska sin miljöpåverkan. Vi på RMT hjälper flertalet olika branscher med miljöledningssystem. Vi anpassar systemet efter ert arbetssätt och era specifika önskemål.

Hjälper er att fokusera på rätt saker

Med RMT+ får användaren en personlig startsida med funktioner som berör den individen samt en egen att-göra-lista. Det underlättar processflödet eftersom alla vet vad de ska göra och inte slösar onödig tid på att leta. 

Planering > genomförande > uppföljning

För att processarbetet ska bli enkelt krävs en god överblick av alla processteg.Med RMT+ är det möjligt att se över och strukturera såväl planering, genomförande och uppföljning. Det hjälper er att nå uppsatta miljömål och arbeta förebyggande.

Fullständig spårbarhet

Du har möjlighet att ta ut statistik från systemet för att kunna kostnadsberäkna, planera och effektivisera miljöarbetet. 

Kontakta oss för att boka din kostnadsfria demo!
info@rmt.se
+46 (0)8 735 92 00