Processhantering

Processhantering

Processhantering som gör er bättre

Effektiv processhantering är grunden för en vinstdrivande verksamhet. Ni kan alltid arbeta med att förbättra alla flöden och därmed minska kostnader och öka kvalitet. Men för att lyckas med att effektivisera processhanteringen behövs smarta verktyg som hjälper er på vägen. RMT+ är ett system för att hantera processer och information. Vi på RMT levererar IT-lösningar i form av smart informationsteknologi till företag som vill vara i framkant när det kommer till effektivitet och utveckling.

Processhantering som kan överblickas

En av de viktigaste delarna i en effektiv processhantering är att alla medarbetare har full koll på vad som ska göras. Medarbetare som vet vad som händer i alla processteg och inte bara det egna får en större helhetsbild och ser då även syftet med det egna arbetet. Processhanteringen i RMT+ resulterar i tydliga processkartor som får alla att förstå det viktiga i varandras och det egna arbetet. Ni kan själva enkelt skapa processkartor i Visio eller Powerpoint. 

Utvärdera och förbättra er processhantering

Effektivt processorienterat arbete handlar om samarbete och kommunikation. När ni arbetar i ett team jobbar ni för ett gemensamt mål. Det är bra att ibland stanna upp och titta på de enskilda processerna för att kunna effektivisera dessa ytterligare. I RMT+ har ni verktygen som behövs för att kostnadsberäkna inför potentiella förbättringar samt en rad smarta funktioner som hjälper er med utvärdering.

Tydliga att-göra-listor

Den kanske mest uppskattade funktionen i vårt system för den dagliga användaren är att-göra-listan. Det är precis som det låter en funktion som talar om för dig vad du behöver göra. När du har gjort det du ska göra kan du enkelt skicka vidare till nästa person som är ansvarig. Ni får med andra ord ett stabilt flöde genom hela processhanteringen och ett effektiviserat arbetssätt.

Integrerat med dokumenthantering, ärendehantering m.m.

Vi förstår att det finns en anledning till att ni arbetar processorienterat. Ni har antagligen standarder eller lagkrav som måste uppfyllas. Det behövs med andra ord inte bara processkartor för att uppfylla kvaliteten. Med RMT+ kan ni kombinera de funktioner ni behöver i övrigt också. Vi har exempelvis dokumenthantering, ärendehantering, avvikelsehantering, avtalshantering och projekthantering. 

 

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!