Reklamationshantering

Reklamationshantering

Effektiv reklamationshantering är något av de viktigaste för en organisation då det handlar om omhändertagandet av kunder, oavsett om det handlar om vårdandet av eller handlingar för att behålla viktiga och värdefulla kunder.

Hur ser ditt företags rutiner ut för uppföljning och reklamationshantering? För att ge den absolut bästa servicen måste både människor och ärenden hanteras på ett professionellt och snabbt sätt. Detta görs bäst genom vår lösning RMT+ Servicehantering.

Det är ett effektivt system för reklamationshantering där risken för att ärenden missas eller felbehandlas minimeras. Systemet är ett verktyg för registrering, planering, felrapportering och presentation av åtgärder på ett kontrollerat sätt. Du får dessutom möjlighet till automatisk uppföljning av dina ärenden med vår reklamationshantering RMT+ Servicehantering.

Rätt reklamationshantering ökar lönsamheten

Effektiv reklamationshantering bygger ofta på att sätta mål, definiera rutiner, styra serviceprocessen samt följa upp resultat och avvikelser. Genom att ta alla nödvändiga steg kan man säkerställa en hög kvalitet och effektivisering. Det i sin tur är ofta kopplat till en god och långsiktig lönsamhet.

Grunder inom reklamationshantering

Effektiv reklamationshantering består av några nyckelaktiviteter:

  • Effektivt informationsflöde
  • Tydlig feedback till och från kunden
  • Säkerhet och garantier
  • Inblandning av externa parter
  • Integration med interna system

Allt detta och mycket mer hjälper RMT+ Servicehantering till med. Vi har lång erfarenhet inom informationsteknologi, och vi har rätt verktyg för reklamationshantering i framkant.

RMT på 30 minuter

Hur vill du spendera dina 30 minuter?

Visa mig! Ring mig!