Några av våra kunder

Med RMT+ har vi på Ardagh fått ett levande ledningssystem som är flexibelt och engagerar medarbetarna. Arbetsprocesser, instruktioner, mötesprotokoll, måluppföljning, projektinformation m.m. är lättillgängliga. Kvalitetsarbetet har utvecklats och prestanda kan ständigt följas upp av avdelningarna inte minst produktionen.

Louise Larsson Kvalitets- och kundserviceingenjör, Ardagh Glass Limmared AB

Laboratoriemedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har ett ledningssystem i ständig utveckling där RMT+ är vårt viktigaste verktyg för att hålla ordning och reda på alla styrande dokument som behövs i en ackrediterad verksamhet. Nu uppgraderar vi till nya generationens RMT+ för att bibehålla och utveckla ledningssystemet efter framtidens behov.

Kristina Retteli Kvalitetskoordinator, Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vårt ledningssystem RMT+ har snabbt fått många användare. Att kunna följa rapporterade avvikelser med åtgärder och samtidigt veta att att den information man söker alltid är den aktuella har ökat effektiviteten i vår organisation.

Stein Erik Arnsen QA Manager / Kvalitetsleder, Rapp Hydema

Våra RMT+ användare är mycket nöjda. Användarna uppskattar användarvänligheten och lättheten i att söka information. Kvaliteten i vårt arbete har underlättats och vi ser flera möjligheter att utveckla våra rutiner och processer.

Ulf Bäremo Quality & Environmental Manager, NEFAB Production Runemo AB